שמחות קטנות

שמחות קטנות

 הקליפ 

 

צביקה הדר הצגת השופטים + ראיון + הקליפ + וועדת שופטים