כבוד השופטים

כבוד השופט ! מה חושבים השופטים?  (להגביר רמקולים)

 צדי

 צביקה

 דנה

 מרגול

 אוחובסקי

 

 תקליקו אותי

 תקליקו אותי

 תקליקו אותי

 תקליקו אותי

 תקליקו אותי

 

השופטים על: אוהבת ועוזבת

 
 

 
     

 

השופטים על: הדואט בואי אמא  

 
 

 

 
     

 

השופטים על: הדואט ניגונה של השכונה

 
 

 
     

 

השופטים על: קרן שמש מאוחרת

 
 

 
     

 

השופטים על: מה לך ילדה 

 
 

 
     

 

השופטים על: זמר שלושת התשובות   

 
 

 
     

 

השופטים על: יש בי עוד כוח

 
 

 
     

 

השופטים על: אין לך מקום

 
 

 

 
     

:-)))