וידאו צאט מורן ראם והגולשים

מורן וראם בוידאו צאט חיי עם הגולשים

בגלל אורכו של השידור (46 דקות) הוידאו-צאט מחולק ל-6 חלקים

 

מורן משיבה לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 1

 
 

 
     
 

מורן משיבה לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 2

 
 

 
     
 

 מורן וראם שהצטרף משיבים לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 3

 
 

 
     
 

 מורן וראם משיבים לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 4

 
 

 
     
 

 מורן וראם משיבים לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 5 

 
 

 
     
 

 מורן וראם משיבים לשאלות הצופים, וידאו- צאט חלק 6 מורן וראם מסיימים את הצאט בשיר