פרשת השבע: שופטים

פרשת שופטים

הזמרים שופטים את הזמרים והזמרת שופטת את השופטים שגם הם זמרים