אין לך מקום

מורן בשיר של היהודים: אין לך מקום

 

 הקליפ

 
 

 
     

 

 מה חושבים השופטים

 
 

 
     

 

מורן בשיחה עם היהודים