קרן שמש מאוחרת

קרן שמש מאוחרת

 הקליפ + וועדת השופטים

 

הקליפ 

 

 מה חושבים השופטים